Dnia 04 września b.r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy  – Prawo celne z dnia 20 lipca 2018. Ustawa sprawi, że od Nowego Roku sprzedaż węgla odbywać się będzie na nowych zasadach.

W myśl Ustawy, każdy, kto będzie chciał skorzystać ze zwolnienia z podatku akcyzowego będzie musiał:

1.       Otrzymać fakturę VAT na której znajdą się:

a)      Imię i nazwisko

b)      Adres zamieszkania

c)       Numer dowodu (lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość)

d)      Numer PESEL

e)      Oświadczenie o przeznaczeniu węgla

f)       Czytelny podpis

2.       Okazać dowód osobisty sprzedawcy.

Powyższe określone jest w Ustawie o podatku akcyzowym Art.31a

 

Niezmiennym pozostaje: Klient, który nie chce podać swoich danych lub nie posiada przy zakupie dowodu tożsamości, zakupuje węgiel z podatkiem akcyzowym. Wówczas do ceny węgla doliczana jest kwota podatku w wysokości:

1.       37,46zł do tony węgla kamiennego

2.       43,30zł do tony koksu

 

Zachęcam do lektury ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001114